Mar 28, 2012

Soonhan Jeka Ashiqan Inaam Aa - Poet Ali Bux Mansoor - Voice Faqeer Qadir Kalhoro

Lyrics: Soonhan Jeka Ashiqan Inaam Aa
Poet Ali Bux Mansoor Pathan
Voice: Faqeer Qadir Kalhoro

Click On Play Button please